Betongarbete

Betongarbete

Vad behöver du hjälp med?

Till oss på Prenada kan du vända dig när du behöver hjälp med betongarbeten både stora och små entreprenader. Vi utför alla slags betongarbeten som garage, renovering av balkonger eller om du ska byggahus och behöver gjuta en platta. Betongarbeten kräver gott handlag och noggrannhet för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Särskilt viktigt är det när grund eller bärande strukturer byggs av betong. Här får man inte tumma en millimeter på kvaliteten för då kan byggnaden bli instabil. När du anlitar oss kan du vara säker på att arbetet utförs enligt konstens alla regler. Vår målsättning är att leverera betongkonstruktioner som håller i många årtionden framåt.

Garage

Garage är hårt utsatta för väder med sina ofta öppna ytor och mycket av de skador som finns beror på salter som bilar tar med sig från vägarna. Garage är ofta uppbyggda på betongpelare och balkar. På dessa uppkommer ofta skador i form av spjälkt betong, betongen sprängs bort då det underliggande armeringsjärnet rostar, expanderar och därmed utvidgar sin volym. En annan vanlig skadedel är ofta nedtill på pelarna där saltvatten sugs upp och angriper armeringsjärnet som sedan rostar och spränger bort armeringen. Vi kan hjälpa till med hela arbetet såsom att bila mekaniskt eller vattenbildning, armering eller gjutning av ny och högkvalitativ betong.

Balkonger

Oavsett om du är privatperson, företag, representerar en bostadsrättsförening (brf),  står vi redo att hjälpa till med din balkongrenovering i Stockholm och närliggande områden. Hos oss på Prenada har du möjlighet att få hjälp med olika typer av balkongrenoveringar av balkonger som är tillverkade i betong. Det finns flera olika typer av balkonger och eventuella skador kan behöva åtgärdas på olika sätt. I och med att konstruktionen på balkonger har förändrats genom åren har de olika konstruktionerna. För att upptäcka eventuella skador på din balkong görs som sagt en besiktning och den ska i regel göras vart 5:e år.

Gjutning husgrund

Går du i tankar om att gjuta husgrund? Vänd dig till oss när du behöver få betonggjutning utförd som en del av ett byggprojekt. Vi kan hjälpa dig med olika typer av gjutna husgrunder som t.ex platta på mark, krypgrund, murar och vi utför även schaktning, dränering. Vi har har skickliga arbetare som kan hjälpa dig. Att utföra betonggjutning med ett riktigt bra resultat kräver hög kompetens. Med vår långa erfarenhet vet vi exakt hur vi ska gå tillväga för att undvika luftbubblor eller att betongen härdar fel. Med rätt tajming, noggrant underarbete och gott handlag ser vi till att ditt betongprojekt blir perfekt.

Rotavdrag– Vi hjälper dig!

Vi tar hand om hela processen så att du inte behöver oroa dig för pappersarbete och administration. Målet är att göra det enkelt för dig att utnyttja ROT-avdraget och få ditt hem renoverat eller målat till ett överkomligt pris. Först informerar vi dig om vilka tjänster som kvalificerar för ROT-avdraget och den procentsats av arbetskostnaden som kan dras av. Därefter hjälper vi dig att fylla i ansökningsformulären och skickar in dem till Skatteverket för godkännande.

Vanliga frågor

Vad är betong?

Betong är ett naturmaterial som till huvuddelen (80%) utgörs av stenpartiklar, sand och grus. Resterande andelar utgörs av cement och 4-8% vatten. Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket betyder att det blir hårt när det reagerar med vatten och bildar därigenom en produkt som ej är vattenlöslig. Det är detta som ger betongen sin fasthet.

Är betong miljövänligt?

Betong kritiseras ibland för att vara ett icke miljövänligt byggmaterial, men det håller vi inte med om. Den andel som utgörs av cement kan visserligen ifrågasättas. Cement kräver mycket energi vid tillverkningen, men då den utgör en så liten del av betongen minimeras miljöpåverkan i slutprodukten. Under betongens livslängd åtgår en del av den koldioxiden som släpps ut vid tillverkningen av cementen och regerar med kalciumhydroxid som bildar kalciumkarbonat. Betong håller även länge, vilket är viktigt för att skapa en produkt som under sin livstid förbrukar så lite resurser som möjligt..

Vilken är den vanligaste grund typen?

Gjutna betongplattor eller så kallad “platta på mark” är idag den vanligaste grundtypen vid nybyggnation. Det är en princip som används till allt från stora industrilokaler och bostadsfastigheter till garage och växthus på privata tomter. De skapar en utmärkt bas för att bygga alla typer av byggnader och isolerar väl mot kyla underifrå

Hur går det till när man gjuter en betongplatta?

När vi ska gjuta en grund av betong så utgår vi alltid ifrån platsens förutsättningar. Vi markbereder genom att gräva ner till frostfritt djup och jämnar till i den utsträckning som behövs. Därefter kompakterar vi marken och lägger på ett ordentligt dräneringslager för att undvika sättningar vid tjällossning. I nästa steg sätter vi upp ramar för gjutning i den form som grunden ska ha. Ramarna kan bestå av trä som tas bort när betongplattan har härdat, eller så kan vi bygga den av färdiga betongblock som sedan blir till en snygg kant när gjutningen är färdig. Eventuell armering placeras på ytan och anslutningar för VVS och el dras fram enligt plan. Därefter hälls betongmassan i och jämnas ut noga. Ytan måste vanligen hållas våt under tiden betongen härdar för att undvika att den brinner för snabbt, vilket annars kan orsaka sprickor. När betongplattan har härdat klart är den redo för resten av bygget.

Några av våra betongjobb

Hantverkargatan 63-65

Stenmur

Brf Liljeholmsport

Vill I Enskede

Strömma Hill

Hälsningegatan 2

Använd formuläret eller slå
oss en signal på 08-562 629 21

Att få tag på oss är ingen konst. Du kan enkelt använda kontaktformuläret här under eller slå oss en signal på numret du hittar på den här hemsidan. Vi finns här för att lyssna på dina önskemål och berätta mer om hur vi kan stå till tjänst vid ditt nästa byggprojekt. Hör av dig redan idag

Använd formuläret eller slå oss en signal på
08-562 629 21

Att få tag på oss är ingen konst. Du kan enkelt använda kontaktformuläret här under eller slå oss en signal på numret du hittar på den här hemsidan. Vi finns här för att lyssna på dina önskemål och berätta mer om hur vi kan stå till tjänst vid ditt nästa byggprojekt. Hör av dig redan idag

Använd formuläret eller slå oss en signal på 08-562 629 21

Att få tag på oss är ingen konst. Du kan enkelt använda kontaktformuläret här under eller slå oss en signal på numret du hittar på den här hemsidan. Vi finns här för att lyssna på dina önskemål och berätta mer om hur vi kan stå till tjänst vid ditt nästa byggprojekt. Hör av dig redan idag